تامین اجتماعی چند درصد هزینه را می دهد ؟

عرفان : مي خواستم بدانم چند درصد هزينه هاي درماني توسط بيمه تامين اجتماعي مشاغل آزاد ١٢٪‏ پرداخت مي شود ؟ در مراکز دولتی و تامین اجتماعی در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی 70 درصد . در بقیه مراکز طرف قرارداد طبق تعرفه دولتی


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.