دیه شکستگی تاج دندان

حسین طاهریان : می خواهم بدانم درصد دیه چقدر است ؟ متهم را به پرداخت
1.     پنج درصد (5 ) % دیه کامل شکستگی تاج دندان اول پيشين فوقانی سمت چپ
2.     دو درصد (2 ) %دیه کامل بابت شکستگی چهل درصد (40 ) %تاج دندان اول فوقانی سمت راست .
3.     دو درصد (2) %دیه کامل بابت سياه شدگی باقی مانده دندان اول فوقانی سمت راست در ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی خصوصی و از باب جنبه عمومی ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     5 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان
2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.