پرداخت حق بیمه کارفرما


زهره : کارفرمایی بیمه اختیاری داشته است که بعد از دریافت کد کارگاهی بیمه اختیاری خودراتسویه کرده و حالا می خواهد نام خود را به همراه دو نفر از پرسنلش را در لیست بیمه ارسال کند . خود را تحت چه عنوانی در لیست بیمه ثبت نام کند و با چه میزان حقوق و دستمزد ؟ اگر شغل مشخصی دارد که براساس آن حقوق و دستمزد دریافت می کند همان عنوان شغلی را ذکر کند وگرنه باید با عنوان بیمه اختیاری یا کارفرمایی حق بیمه اش را از طریق لیست بیمه پرداخت کند .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .