دیه شکستگی انگشت شصت


حبیب : شکستگی انگشت شصت دست چپ + کوفتگی و غیره در حین انجام کار ساختمانی ؟
1.     بابت شکستگی انگشت شصت 1.6 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان
2.     بابت کوفتگی نهایتا 0.5 درصد دیه کامل تعلق می گیرد معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .