پیگیری حق بیمه سال های دور

اسدالله امینی : دو برگه قدیمی از محل کارم در سال های 60 تا 64 و 68 تا 72 دارم که توسط محل کار مهر و امضا شده و لیدر آن زمان من را بیمه نکرده اند. می خواستم بدانم اگر بخواهم اقدام به گرفتن حق بیمه کنم باید چکار کنم ؟ باید به اداره کار شکایت کنید و تقاضای پرداخت حق بیمه توسط کارفرما بکمید . اگر اداره کار به نفع تان و بر علیه کارفرما رای دهد باید از دادگاه اجرائیه بگیرید تا کارفرما را مجبور کنند که حق بیمه را بپردازد . یعنی هم باید اداره کار به نفع تان رای دهد ، هم کارفرما حق بیمه را پرداخت کند و هم تامین اجتماعی این موضوع را قبول کند .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.