محاسبه ایام تعطیل به عنوان مرخصی

در مجموعه کاری ما چندین سال است که قانون طبقه بندی مشاغل در آن به تصویب رسیده و در حال اجراست ! پرسنل دفتر مرکزی از ساعت 7/30 لغایت 16/30 در روزهای شنبه تا چهارشنبه مشغول به کار بوده و ساعات موظفی خود را در ماه (192 ساعت) را کامل نموده و روزهای پنجشنبه هر هفته تعطیل ( توافقی ) می باشند .
حال از آنجایی که در ایام هفته ساعات کاری موظف خود را بر اساس قانون پر نموده اند ، آیا نبایستی روزهایی که تعطیل رسمی کشوری است و در روز پنجشنبه ها قرار می گیرد برای ما با توجه به پر نمودن ساعات کاری ، به صورت ذخیره اضافه این ایام تعطیل در کاردکس مرخصی سالیانه منظور گردد ؟ اگر منظورتان این است که روزهای تعطیلی که در پنج شنبه بیفتد را به عنوان روز مرخصی به 30 روز مرخصی سالیانه شما اضافه کنند این کار اشتباه است و مطابق با قانون کار نیست . قانون کار می گوید 30 روز در سال با احتساب 4 روز جمعه مرخصی دارید در صورتیکه 44 ساعت در هفته کار کنید .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.