دیه درفتگی مفصل ترقوه ای


سعید چنانی : محاسبه دیه درفتگی مفصل ترقوه ای شانه ای و شکستگی ترقوه که بهبود یافتن چند درصد می باشد ؟
1.     دیه دررفتگی مفصل ترقوه 4 درصد دیه کامل می باشد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.     دیه شکستگی ترقوه 4 درصد دیه کامل می باشد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .