اشتباه در ثبت ترک کار توسط بازرس بیمه

امیر رجایی : با سلام ! ترک کار برای کارگر در تاریخ 1397/10/21 برای شعبه ارسال شده است اما بازرس در تاریخ 1398/02/02 برای کارگر ترک کار زده است . درصورتی که در لیست اینترنتی ترک کار زده شده بیمه جریمه کرده است .لطفا راهنمایی بفرمایید ؟! درضمن دفتر حضور و غیاب نیز موجود می باشد که کارگر تا مدت مذکور امضا کرده است ؟ به کمیته بدوی تشخیص مطالبات سازمان در شعبه بیمه مورد نظر شکایت کنید تا در این زمینه رای دهند . اگر به نفع شما رای داده نشد به کمیته تجدید نظر در اداره کل تامین اجتماعی استان مورد نظر شکایت کنید . اگر باز هم به نتیجه نرسیدید می توانید به دویان شکایت کنید که خیلی زمان می برد . مدارک ترک کار مانند لیست اینترنتی و تسویه و مدارکی از این قبیل را هم به همراه داشته باشید .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.