حداقل حقوق پرداختی

پیمان صالحی : ۲۳ در صد از حقوق باید حداقل حقوق وزارت کار باشد ؟ یا هر چقدر که می دهیم ؟ حداقل پرداختی من چقدر می شود ؟ 23 درصد از حقوق براساس حقوقی که پرداخت می کنید . البته حقوق پرداختی نباید از حداقل حقوق وزارت کار کمتر باشد . حداقل حقوق و مزایای ثابت را حساب کنید و 23 درصدش را کم کنید . مابقی خالص پرداختی می شود .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.