بیمارستان ارتوپدی تامین اجتماعی

رضا : برای عمل تعویض مفصل زانو به کدام بیمارستان بیمه اجتماعی در تهران باید مراجعه کنم ؟ بهترین مکان بیمارستان شهید دکتر معیری است که در زمینه تخصصی ارتوپدی فعالیت می کند . اگر آنجا نشد بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش هم خوب است .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.