مقصر تصادف در حال پارک کردن

کسری 111 : در خیابان اصلی در حال پارک بصورت دنده عقب بودم  ، خودرویی از پشت سمت چپ خورو ام با اینکه تو میسر خودم باهام برخورد کرد مقصر کدام است ؟ باید کروکی را دید و حدودی نظر می دهم . بقیه بستگی به خط ترمز خودروی دیگر دارد . اگر کمتر از طول یک خودرو باشد شما کامل مقصرید وگرنه ایشان مقصرند . اگر خط ترمز نباشد 50 50 است .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.