دیه پارگی دیسک کمر

عباس زمانی : با سلام ! حداقل دیه پارگی دیسک کمر مهره l5_s1 با سیاتیک پای چپ و عوارض آن را لطفا ارسال کنید با تشکر ؟حداقل دیه پارگی دیسک کمر مهره l5_s1 5 درصد می باشد و تا 25 درصد نیز می تواند افزایش یابد . پارگی عصب سیاتیک نیز یکی از آسیب هایی است که به همراه پارگی دیسک کمر باعث می شود که یکی از بندهای ارش بین 5 تا 25 درصد شامل حال فرد شود .  

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید .