شکایت از استارتاپ


علی : با سلام ! بنده با شرکتی که ثبت نشده بود (استارتاپ) شروع به همکاری کردم (این شرکت یکی از زیر مجموعه های یک هلدینگ می باشد که ابتدای کار فاقد کد کارگاهی بود و پس از گذشت 2 ماه کد کارگاه مجزا برای این شرکت ثبت گردید).
بنده طی قرار دادی 6 ماهه با کد کارگاهی شرکت مادر (هلدینگ) شروع بکار کردم و بیمه ام از همان کد کارگاه برای ماه اول رد شد. سپس از ماه دوم شرکت زیر مجموعه کد کارگاهی دریافت نمود و بیمه ام از جانب کد کارگاهی دوم رد شد. متاسفانه بعد از 4 ماه بنده قطع همکاری شدم.
نسخه قرارداد هم به بنده تحویل داده نشده است ولی تراکنش بانکی دریافت حقوق از این شرکت را ثابت می کند . برای شکایت از کارفرما بنده می بایست از کدامین کد کارگاهی جهت طلب حقوق و سنواتم باقی مانده ام شکایت کنم؟ ممنون ؟ از هیچکدام . از کارفرمایتان باید شکایت کنید و کارفرمایتان مربوط به همان کارگاهی است که در قرارداد به عنوان کارفرما ذکر شده است . شکایت ربطی به کد بیمه کارگاه ندارد . باید از کارفرمای همان استارتاپ شکایت کنید .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .