ثبت نام بیمه درمان تکمیلی

نسرین اباذری : چگونه  می توانم از بیمه تکمیلی استفاده کنم ؟ اگر شرکت تان بیشتر از 50 نفر پرسنل دارد می توانند به صورت گروهی برایتان بیمه درمان تکمیلی گروهی پرداخت کنند که بهترین حالت است وگرنه باید از بیمه های درمان تکمیلی انفرادی و یا خانوادگی استفاده کنید .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.