گرفتن سفته بابت قرارداد دورکاری

شبنم امامی : سلام ! ما در شرکتمون قصد داریم مدیریت شبکه های اجتماعی را به یک نفر دورکار بسپاریم . از یک طرف شرکت نمی خواهد برای این شخص بیمه رد کند و بنابراین قرارداد عادی نمی توانیم با ایشان ببندیم و از طرف دیگر چون پسورد های شبکه ها در اختیار شخص قرار می گیرد شرکت می خواهد از ایشان سفته بگیرد.
آیا امکان گرفتن سفته بدون قرارداد امکان پذیر است ؟ آیا امکان شکایت کارگر مبنی بر بیمه نشدن وجود دارد ؟ اصلا چگونه با این فرد معامله کنیم دچار مشکل قانونی نمی شیم ؟
1.     امکان گرفتن سفته بدون قرارداد در این مورد وجود دارد  .
2.     امکان شکایت کارگر هم وجود دارد .
3.     تقریبا هر روشی بروید احتمال پرداخت حق بیمه برای شما وجود دارد . بهتر است قرارداد مشاوره در امور شکبه های اجتماعی با ایشان ببندید (پیمانکاری) که در قبال مبلغ مقطوعی یک سال یا کمتر یا بیشتر مدیریت شبکه های اجتماعی شما را به عهده بگیرند . صحبت از ساعت کار و مبلغی بابت هر ساعت نکنید و مبلغ مشخصی در نظر بگیرید . البته ممکن است در صورت مراجعه ایشان به تامین اجتماعی بخواهند حق بیمه مقطوع از ایشان کسر کنند که در آن صورت از دستمزد خودشان کسر می گردد .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.