دیه زخم های بدن

سارا ناصری : سلام !
1.     دیه پارگی و برداشتن طحال  
2.     بخیه خوردن پشت پلک چشم
3.     کبودی گونه
4.      زخم لب پایین
5.      زخم انگشت شصت دست
6.     زخم ساق پا چقدر می شود ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     برداشتن طحال 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان
2.     بخیه خوردن پشت پلک چشم بستگی به عمق زخم بین 1 تا 2 درصد دیه دارد .
3.     کبودی گونه 0.3 درصد دیه دارد معادل 810 هزار تومان
4.     زخم لب پایین بین 1 تا 2 درصد دیه کامل دارد .
5.     بستگی به عمق زخم 1 هزارم یا 2 هزارم دیه کامل دارد .
6.     زخم ساق پا بین 0.5 تا 1 درصد دیه امل دارد . در تمامی موارد فوق مهم این است که زخم های مربوطه حارصه باشد یا دامیه .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.