غیبت در حضور و غیاب بیمه بیکاری

رضا : سلام ! من 15 روز بعد از تاریخ منعقد شده برای ثبت اثر انگشت خود به جهت حضور و غیاب بیمه بیکاری مراجعه کردم . این اولین غیبت من هست . آیا این مسئله باعث قطع مقرری بیکاری می شود ؟ یا در چنین شرایطی جریمه و یا اجبار به انجام کاری می شوم ؟ نه ! معمولا نمی شود . بهتر است به اداره کار مراجعه کنید و دلیل غیبت تان را بگوئید . بعضی مواقع تعهد هم گرفته می شود .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .