دیه خونریزی ریه


صاحبی : درصد دیه را مشخص کنید:
1.     شکستگی چند تکه ای پاشنه پا
2.      کوفتگی نسج هر دو ریه و خونریزی ریه سمت راست بند پنوموتوراکس
3.      علایم اضطراب و افسردگی مشهود است .(ارش)
4.      شکستگی ستون فقرات که مشمول بند ت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی هست.
5.     کبودی در ناحیه میان دوره نزدیک مقعد
6.      کبودی پلک چشم راست
7.      شش مورد حارصه در زانو و کف پا . در آخر نیز نوشته معاینه مجدد بعد از دو ماه آیا امکان تغییر دیه یا ارش تو معاینه مجدد هست یا خیر ؟
دیه موارد زیر به شرح زیر است :
1.     13.33 درصد دیه کامل معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان
2.     در معاینه نهایی مشخص می شود . بابت کوفتگی به نظر من 1 درصد دیه کامل و بابت خونریزی 2 تا 3 درصد دیه کامل .
3.     در معاینه نهایی مشخص می شود .
4.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان
5.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
6.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
7.     مجموعا 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان . دیه تغییر نمی کند و ارش ها نیز در معاینه نهایی مشخص می شود .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .