دیه خرد شدن استخوان

مولای : با عرض سلام وخسته نباشید  
1.     چهار فقره یک سوم از یک دهم از یک صدم دیه کامل هر چهار مورد (حارصه(
2.      یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی درناحیه فوقانی خارجی ران راست
3.      نیم درصد دیه کامل بابت ساییدگی در پشت دست راست حارصه
4.     چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل از بابت شکستگی چند قطعه ای کوبیدگی در ناحیه ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق راست
5.     چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل
6.     دو و نیم درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی شکستگی ها  ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     4/3000 دیه کامل معادل 360 هزار تومان
2.     405 هزار تومان
3.     1 میلیون و 350 هزار تومان
4.     13.33 درصد دیه کامل معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان
5.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان
6.     6 میلیون و 750 هزار تومان


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .