محاسبه دیه شکستگی استخوان


فرزاد : وقت بخیر :
1.     جرح بخیه شده بالای ابروی چپ(دامیه)
2.     ساییدگی (حارصه) سمت چپ صورت و نوک بینی
3.     ناحیه ساییدگی(حارصه) خلف دست راست و چپ و شانه چپ
4.     ساییدگی (حارصه)بند اول انگشت کوچک و بند میانی انگشت چهارم دست چپ ، پهلوی چپ و زانوی راست
5.     کبودی زانوی چپ
6.     شکستگی بند ابتدایی شست پای راست که تحت تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفت
7.     شکستگی استخوانهای سمت چپ صورت که تحت عمل جراحی و تعبیه ابزار قرار گرفته(منقله) ! ارش ساییدگی (حارصه)شانه چپ نیم درصد(0/5%) و ارش ساییدگی(حارصه)پلی چپ به میزان نیم(0/5%)همگی از دیه کامل انسان ! لطفا اگر امکان دارد برای من حساب کنید ممنون از سایت خوبتون ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار
4.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان و 1/1500 دیه کامل معادل 180 هزار تومان
5.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
6.     0.8 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 160 هزار تومان
7.     15 درصد دیه کامل معادل 40 میلیون و 500 هزار تومان


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .