محاسبه دیه ضربدیدگی

سید مسلم سیاحی :
1.     یک درصد کامل حارصه ساعد چپ و راست
2.     یکم ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف لگن
3.     یک دهم دیه کامل بابت شکستگی ستون فقرات
4.     نیم درصد دیه کامل بابت ارش ضربدیدگی قدامی قفسه صدری
5.     یکم ونیم درصد دیه جمعا بابت ارش ضربدیدگی کشیدگی رباطی شانه ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     2 میلیون و 700 هزار تومان
2.     405 هزار تومان
3.     27 میلیون تومان
4.     1 میلیون و 350 هزار تومان
5.     4 میلیون و 50 هزار تومان  

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .