بخشنامه 14 جدید درآمد

تارا : قرارداد پیمانکاری من ۱۶۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده که در قرارداد به تفکیک مبلغ ۳۳.۹۰۰.۰۰۰ بابت اجرا و ۱۳۵.۶۰۰.۰۰۰ بابت خرید لوازم و مصالح عنوان شده است . اما بیمه ۱۶درصد مبلغ کل را به عنوان حق بیمه محاسبه کرده است.اعتراض را چگونه بنویسم ؟ باتشکر ؟ باید 7.8 درصد کل مبلغ به عنوان حق بیمه محاسبه شود . مدارک قرارداد را ارائه کنید . بنویسید که طبق بند 3-1 بخشنامه 14 درآمد درخواست رسیدگی مجدد دارید .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .