متن شکایت کیفری

ف اکبری : یک متن شکایت کیفری می خواهم بابت خودرو ال 90 که صافکار خسارت وارد کرده است ؟  

شاكي :ف اکبری به نشانی :شاهرود ...
مشتكي عنه : نام صافکار به آدرس (آدرس محل زندگی یا محل کار نوشته شود)
موضوع : دریافت ضرر و زیان و خسارت وارده به خودرو

بسمه تعالي

رياست محترم دادگستري شاهرود (یا مجتمع قضایی ...)
سلام عليكم
احتراماً ، نظر به اينكه آقاي  (نام صافکار ) به شرح ذيل مرتكب جرم موضوع شكواييه شده است ، بدين وسيله تعيين مجازات وي استدعا مي شود .
(خسارت وارده را شرح دهید )
خسارت وارده به اينجانب ناشي از عمل مرتكب معادل مبلغ .......... ريال است  و بدين وسيله مستنداً به ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري ، صدور و اجراي قرار تامين خواسته را نيز استدعا دارد. )
مدارك و اسناد به شرح ذيل تقديم مي شود :
1.     مدرک 1
2.     مدرک 2
3.     مدرک 3

با تقديم احترام
ف اکبری
امضاء
مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .