سنوات نگهبان ساختمان

حامد زمانی : با سلام و عرض ادب ! در مجتمع مسکونی زندگی می کنم و برای حفاظت از ساختمان نگهبان گمارده اند (به صورت 24 ساعت نگهبانی و  24 ساعت آزاد ) . حدود 14 سال است حداقل حقوق قانون کاربه عنوان حقوق پرداخت و بیمه هم پرداخت شده و برگه تسویه حساب ماهانه صادر و به امضا نگهبان رسیده و یک برگ تسویه حساب قطعی نیز در پایان سال اخذ شده است .
 حالیه اگر بخواهیم این نگهبان را عوض کنیم.ایشان می تواند مطالبه حق سنوات و یا پاداش پایان خدمت کند و با توجه به خرید و فروش واحدها و تغییر و تحول در مالکین واحدها و یا تغییر سالیانه مستاجرین حق سنوات و پاداش معوقه ادعایی ایشان توسط چه کسی پرداخت خواهد شد  و اصولا واحدهای آپارتمانی به عنوان کارگاه تلقی می شوند یا نه . موجب امتنان خواهد بود اگر راهنمایی بفرمایید . متشکرم ؟
1.     ایشان می تواند تقاضای حق سنوات و عیدی بکند و چون مدارک کافی هم دارد اداره کار با درخواست شان موافقت می کند . معادل 1 ماه حقوق برای هر سال به عنوان سنوات و 2 ماه حقوق به عنوان عیدی .
2.     قرارداد معمولا با مدیریت ساختمان بسته می شود . کسی که نامش در قرارداد هست مسئول است و مبلغ فوق هم باید هر سال به عنوان شارژ واحد یا هر عنوان دیگر از مستاجر یا مالکان گرفته می شده است . مسئولیت پرداخت با هیات مدیره یا مدیر ساختمان است .
3.     مجتمع مسکونی کارگاه مشمول قانون کار تلقی می شود اگر هیات مدیره و مدیر داشته باشد . اما اگر هم نداشته باشد قانون کار باید در مورد نگهبان یا سرایدار رعایت شود و معمولا هم در محاکم کار همانند کارگر مشمول قانون کار با وی برخورد می شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .