به اجرا گذاشتن سفته

مروارید بهبهانی : به عنوان هنرجو اگر چکات پر بشود و  ۳۰ میلیون سفته بدهی برای یکسال و بخواهم قبل از موعد مقرر بیرون بیایم تکلیف سفته ها چیست و اون سالن می تواند اقدامی نسبت به سفته ها انجام بدهد ؟ بستگی دارد که سفته را برای چه عنوانی گرفته باشد . اگر تعهد مکتوب داده اید که تا پایان دوره در آنجا بمانید ایشان می توانید بابت این موضوع درخواست اجرای وجه سفته را داشته باشد . بستگی به تعهدات شما و مواردی که روی سفته نوشته شده است و یا آنچه در قرارداد بابت آن سفته داده اید دارد .
مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .