قطعی شدن لیست بیمه تامین اجتماعی


حامد : سلام ! در لیست های ارسالی به بیمه عنوان شغل برای بعضی از پرسنل کارشناس سیستم ها رد شده در صورتی که بعضی ها کارشناس مالی و کارشناس سهام و کارشناس سرمایه گذاری هستند راه اصلاحی وجود دارد یا خیر ؟ اگر 6 ماه از ارسال لیست نگذشته باشد می توانید با درخواست به واحد فنی یا نامنویسی مجددا اصلاح کنید . در غیر اینصورت قطعی شده است و کاری نمی توان کرد .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .