عدم تائید استراحت پزشکی در شورای پزشکی

مجید : با سلام ! بنده به مدت 80 روز به دلیل شوک عصبی نیاز به استراحت در منزل داشتم و تحت نظر پزشک خصوصی معالجه می شدم و بدلیل نداشتن اطلاعات کافی از قوانین جدید کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی 4 روز قبل از اتمام استراحت پزشکی خود به شورای پزشکی مراجعه نموده و پس از جلسه کمیسیون پزشکی تنها 8 روز از استراحت بنده را تایید نمودند و مابقی را بدلیل قانون جدید(کتابچه استراحت پزشکی)که می بایست پس از دریافت هر گواهی استراحت به شورای پزشکی مراجعه می نمودم تایید نشد ؟ اینگونه نیست . شما استراحت را هر زمانی می توانید ارائه کنید . البته بهتر است همان اول ارائه کنید تا تکلیف خود را بهتر در این زمینه بدانید . کتابچه استراحت پزشکی هم سالهاست وجود داشته است و البته کتاب کمکی است و اگر اعضای جلسه شورا بخواهد و تشخیص دهند می توانند بدون در نظر گرفتن آن ، استراحت را تائید کنند .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .