حق بیمه ساختمان


سلامی : آیا برای ساخت ساختمان و دریافت مجوز پروانه برای بیمه اجتماعی پول پرداخت بشود ؟ یا فقط کارفرماها بیمه مسولیت باید تهیه کنند؟ چون بیمه مسولیت فقط دیه را پرداخت می کند و بابت از کارافتادگی یا استراحت پزشکی چکار باید کرد ؟ بله ! باید حق بیمه سهم کارفرمای تامین اجتماعی را پرداخت کنید . حدود 15 درصد از مجموع عوارض 6 گانه خانه که به حساب شهرداری می رود باید به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما پرداخت گردد . اگرچه این اواخر مبلغش به دلیل عوارض بیشتر شهرداری افزایش یافته بود که با دستورالعمل جدید فقط 15 درصد همان عوارض 6 گانه است . ضمنا می توان به صورت اقساط هم پرداخت نمود .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .