گواهی انحصار وراثت

حسن کامرانی  : سلام ! اگر فردی که فوت می کند و دستش از دنیا کوتاه است مال و اموالی به عنوان ارث از خود به جای نگذارد ا مبلغ خیلی ناچیزی به ارث بگذارد ،  آیا در هر صورت باید انحصار وراثت داد ؟  اگر دنبال انحصار وراثت نرویم اتفاقی می افتد ؟ گواهی انحصار وراثت برای استفاده از اموال منقول و غیر منقول متوفی است . اگر اینگونه که شما می گویید باشد به نظر من نیازی نیست .
  

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .