بیمه تامین اجتماعی کمیته امداد

N.a : برای انجام کارهای سفارت خود به مدارک بیمه سرپرست نیاز دارم و لازم است که این بیمه خویش پرداخت نباشد . اما سرپرستم تحت پوشش بیمه ای است که کمیته امداد پرداخت می کند. آیا این بیمه خویش پرداخت محسوب می شود یا خیر ؟ بیمه کمیته امداد جزء بیمه های خویش فرما از نوع حرف و مشاغل آزاد است که درصدی یا تمام هزینه هایش توسط این کمیته پرداخت می شود . دقیقا نمی دانم که منظور سفارت از مدارک بیمه ای سرپرست خانواده چیست ؟! و خویش فرما نبودن ان چه سودی دارد ؟!

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .