اعاده دادرسی به چه معنا است ؟

حسنی : اعاده دادرسی به چه معناست ؟ اعاده دادرسی  روشی برای شکایت از رای دادگاه است به گونه ایکه پرونده به همان دادگاه صادر کننده رای ارجاع داده می شود تا در مورد موضوعی که رای داده است دوباره بررسی صورت پذیرد . چون اعاده دادرسی به استحکام آراء خدشه وارد می کند معمولا موارد محدودی را شامل می شود . به عنوان مثال حکم براساس اسنادی صادر شده باشد که جعلی بودن آن ثابت شده باشد . دادگاه ها پس از دریافت درخواست دادرسی موضوع را صورتجلسه کرده و تصمیم می گیرد که موضوع را در دستور کار قرار دهد یانه ؟!

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .