تسویه کنم یا شکایت ؟


محمد فراهانی : کارفرما به من اعلام کرده یک هفته به محل کار مراجعه نکنم و منتظر خبر او مبنی بر ادامه کار یا قطع همکاری باشم . چه کاری باید انجام بدهم ؟ منتظر بمانید . اگر تصمیم بر قطع همکاری بود این تصمیم شما است که شکایت کنید و بازگشت به کار داشته باشید یا حقوق و مزایای ثابت را بگیرید و تسویه کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .