آزمایشات و معاینات تامین اجتماعی


کامران اسلامی مجاوری  : برای معاینه باید به کجا بروم و آیا برای آزمایش و معاینه باید ناشتا باشم ؟ اگر برای معاینات تامین اجتماعی باشید بستگی دارد معاینات بدو بیمه پردازی خویش فرما است یا اجباری :
1.     اگر اجباری باشد باید به مراکز طب کار مراجعه کنید .
2.     اگر خویش فرما باشد باید با معرفینامه تامین اجتماعی به مراکز ملکی سازمان مراجعه نمایید .
3.     برای آزمایشات باید ناشتا باشید .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .