درصد مالیات در سال 98


مهندس حسینی  : خواهشمند است در مورد دسته بندی مالیات بر حقوق و دستمزد در سال 98 توضیح دهید ؟
1.     تا 2 میلیون و 750 هزار تومان : معاف از مالیات
2.     از 2 میلیون و 750 هزار تومان تا 4 میلیون و 125 هزار تومان : 10 درصد
3.     از 4 میلیون و 125 هزار تومان تا 6 میلیون و 875 هزار تومان : 15 درصد
4.     از 6 میلیون و 875 هزار تومان تا 11 میلیون تومان : 20 درصد
5.     از 11 میلیون تومان تا 16 میلیون و 500 هزار تومان : 25 درصد
6.     بالای 16 میلیون و 500 هزار تومان : 35 درصد

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .