محاسبه دیه لقی دندان

سید رضا حسینی : محاسبه دیه
1.     خراشیدگی پشت دست چپ
2.     سوختگی از نوع درجه 2 به میزان 1 درصد از کل بدن در ناحیه پشت ساق و مچ پای راست
3.     تشدید لقی دندان 2 جلو که قبل از آن بیماری پیشرفته انساج دارد ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
2.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
3.     اگر دندان بیفتد 5 درصد دیه دارد معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان و اگر نیفتد ارش دارد حدود 1 درصد دیه کامل .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .