دیه شکستگی دندان 6 و دندان 4

علی :
1.     جراحت بخیه شده بهبود یافته در زانوی چپ (دامیه)
2.     سائیدگی سطحی در زانوی راست (حارصه)
3.     شکستگی در تنه استخوان فک تحتانی سمت چپ
4.     شکستگی در قسمت فوقانی استخوان فک تحتانی سمت راست
5.     شکستگی یک چهارم از سطح نمایان دندان 6
6.     شکستگی دو سوم از سطح نمایان دندان 4
7.      دررفتگی و شکستگی در حفره حلقه ای ( استابولوم ) لگن سمت چپ که تحت عمل جراحی با ابزار ارتوپدی و جا اندازی قرار گرفته است .
8.     شکستگی یک سوم فوقانی استخوان ران چپ دارد ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.     بستگی به میزان آسیب دارد .
4.     بستگی به میزان آسیب دارد .
5.     0.625 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 687 هزار و 500 تومان
6.     0.83 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 250 هزار تومان
7.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
8.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .