مزایای بیمه بیکاری


r.abishi : سلام ! در صورتی که شخص برای بیمه بیکاری اقدام کند در زمانی بیکاری امکان استفاده از بیمه تامین اجتماعی برای شخص و افراد تحت تکفل آن وجود دارد . هزینه های درمان را بیمه پرداخت می نماید ؟ بله می تواند استفاده کند . فرقی با حالت بیمه پردازی ندارد .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .