بهترین زمان برای سال مالی شرکت ها

کریمی: بهترین زمان برای سال مالی شرکت ها چه زمانی است ؟
1.     بهترین زمان ابتدای فروردین تا پایان اسفند است .
2.     زمان سال مالی دلخواه است : می تواند متناسب با سال مالی میلادی باشد ، می تواند متناسب با سال مالی شرکت مادر باشد و ...


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .