دیه کشیدن اشتباه دندان


نگار : من 20 روز پیش رفتم دندان پزشکی که دندان 6 خودم را بکشم . دکتر با وجود عفونت دندان علاوه بر کشیدن دندان 6 دندان 8 خود را کشید . بعد از 3 روز تب و لرز به دلیل عفونت بالا ، 8 روز در بیمارستان بستری شدم . آیا خسارت که به من وارد شده دیه تعلق می گیرد و مبلغش به چه صورت است ؟ اگر بابت دندان 8 می گویید و البته عفونت به وجود آمده ، تشخیص با دادسرای پزشکی است . شما شکایت کنید و بگوئید فقط یک دندان را می خواهید بکشید . ایشان هم احتمالا دلایل کشیدن دندان دیگر را می گوید . تشخیص با 3 یا 5 عضو کمیسیون دادسرای پزشکی است . به نظر من به احتمال زیاد تعلق می گیرد . دیه اش 2.5 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 750 هزار تومان است .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .