مقصر تصادف از پشت

صادقی  : در خيابان اصلي گلگير عقب سمت راست بنده با گلگير جلو سمت راست ماشين ديگري برخورد كرده است . مقصر كيست ؟ اگر دقیقا پشت سر شما قرار داشته باشند ایشان مقصر است . اگر به شکل ذیگری باشد بدون داشتن کروکی نمی توان نظر داد .


 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .