تبدیل بیمه مشاغل آزاد به اختیاری

احمد تیموری : آیا می توانم بیمه مشاغل آزاد خودم را تبدیل به بیمه اختیاری کنم ؟ 14 سال بیمه مشاغل آزاد پرداخت کرده ام ؟ بله می توانید . به شعبه بیمه تان درخواست دهید . بگوئید از شغل قبلی تان بیرون آمده اید .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .