درخواست بیمه بسیجیان

علی رحیم آبادی : سلام ! بسیجی دارای سابقه جبهه می باشم  . برای اینکه بیمه تامین اجتماعی بشوم باید چکار کنم ؟  به کجا مراجعه کنم ؟ شماره تلفن یا آدرسی را می شود لطف کنید ؟ باید از طریق پایگاه بسیج تان اقدام کنید . به امور اداری پایگاه بسیج تان مراجعه کنید . آنها فرم هایی را برای پر کردن به شما می دهند و پس از مهر و امضاء باید به شعبه بیمه معرفی شده ارائه کنید .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .