معلول حین خدمت در ارتش

فرهاد پژهان : سلام ! در سال 1365 در زمان ساعت هیبت نظامی در دانشگاه علوم دریایی نوشهر دچار حادثه پزشکی وارد و زانوی پای چپم دچار پارگی مینیسک و شکستن کشکک زانو شدم . مدت دو سال پیگیر مداوای آن شدم و پس از گذشت سه سال و  نیم مرا بدون هیچ وجه قانونی منفک پزشکی کردند .
حال با مراجعه به ارتش می گویند در آن زمان شما را می بایست بازنشسته و یا خسارت به شما پرداخت می‌کردند و جهت درخواست سابقه کار و ثبت در بیمه بازنشستگی نیز تامین اجتماعی برای سه سال . نیم مبلغ حدود 600000000ریال محاسبه کرده‌است . لطفاً راهنمایی کنید ؟
1.     باید معلول حین خدمت یا جانباز می شدید و البته دیه یا غرامت تان نیز پرداخت می شد . هم اکنون نیز می توانید از طریق شورای عالی پزشکی ارتش پیگیری کنید و گذشت زمان مانع پیگیری نیست اگر مدراک پزشکی کامل داشته باشید .
2.     تامین اجتماعی حق بیمه انتقال سابقه را براساس حقوق مبنای کسر بیمه فعلی تان در تامین اجتماعی محاسبه می کند . البته درصدی از آن باید توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح پرداخت شود و خود تامین اجتماعی باید با آنها مکاتبه کند .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .