دیه شکستگی بینی که به صورت صحیح التیام یافته است ؟

فرشته :
1.     2/3 از یک دهم دیه کامل برای دندان
2.      2/3 از یک چهلم برای دندان
3.     0.2 درصد برای ارش لقب دندان
4.     10درصد دیه کامل برای شکستگی فک فوقانی بصورت هاشمه
5.     10درصد دیه کامل برای  استخوان بینی که به صورت صحیح التیام یافته
6.     0.3درصد دیه کامل بابت کبودی زیر چشم چقدر می‌شود ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     1/15 دیه کامل معادل 18 میلیون تومان
2.     1/60 دیه کامل معادل 4 میلیون و 500 هزار تومان
3.     540 هزار تومان
4.     27 میلیون تومان
5.     27 میلیون تومان
6.     810 هزار تومان

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .