جریمه نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده

سیروس : من یک واحد تولیدی دارم که متاسفانه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده ام ؟ اگر این مالیات را پرداخت نکنم چه اتفاقی می افتد ؟ آا جرائمی دارد ؟  
1.     بله ! جزیمه دارد . این جریمه براساس مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود.
2.     اگر برای مالیات بر ارزش افزوده از زمان شمول ثبت نام نکنید 75 درصد مالیات پرداخت نشده تا زمان ثبت به عنوان جریمه در نظر گرفته می شود .
3.     اگر صورتحساب را درج نکنید معادل یک برابر مالیات جریمه می شوید .
4.     اگر قیمت را درست درج نکنید معادل مابه التفاوت مالیات جریمه می شوید .
5.     اگر اطلاعات صورتحساب را دقیقا درج نکنید معادل 25 درصد مالیات صورتحساب جریمه می شوید .
6.     اگر اظهارنامه تان را از تاریخ ثبت نام یا شناسایی تسلیم نکنید 50 درصد مالیات مربوطه جریمه می شوید .
7.     عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک می تواند تا 25 درصد مالیات مربوطه جریمه داشته باشد .
8.     تاخیر در پرداخت مالیات ، به ازاء هر ماه 2 درصد جریمه دارد .


 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .