تقسیم مستمری تامین اجتماعی بین وراث

هانا : سلام ! اگر بیمه از حساب مستمری بازماندگان متوفی برای مادر و پدرمتوفی از مستمری حساب جداگانه افتتاح کند و کارت بانکی به آنها دهد ، پس از فوت پدر و مادر با اینکه آن مبلغ ازمستمری بازماندگان به پدر و مادر داده می شد آن مقدار مبلغ به حساب مستمری بازماندگان بازمی گردد یا قطع می شود ؟
مثلا حقوق مستمری ۱میلیون وهفتصدتومان است و ۲۵۰ تومان آن به مادر متوفی واریز می شود ؟! آیا پس ازفوت آنها آن ۲۵۰ هزار تومان قطع می شود و حقوق بازماندگان ۱میلیون و۴۵۰ هزار تومان می ماند یا نه ؟ ۲۵۰ دوباره به حساب مستمری بگیران برمی گرددو می شود۱میلیون و هفتصد ؟
1.     مبلغ فوق به حساب مستمری بازماندگان بر می گردد .
2.     مبلغ 1 میلیون و 700 هزار تومان می شود .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .