دیه توسط چه کسی محاسبه می شود ؟

محمد سیدی : با سلام ! ببخشید سوالم را در چند سوال مطرح  می کنم :
1.     درصد دیه را پزشک قانون یا قاضی باید مشخص کنه ؟
2.     همه درصد را پزشک قانونی مشخص می کند یا مقداری از آن را قاضی ؟
3.     خود پزشک قانونی درصد را مشخص می کند یا کارمنداش یا کارشناس ؟
4.     منظور از التیام صحیح یافته در جمله خردشدگی کشکک زانو که التیام صحیح یافته چیست ؟
5.     مابه التفاوت خسارت ماشین وهمچنین درامدی که با آن داشتم ظرف ۱۲ماه را چگونه باید طلب  کنم ؟
6.     وضعیت نداشتن گواهینامه و بیمه راننده ای که مقصر نیست به چه صورت است ؟
7.     تصادف درماه حرام صورت گرفته و مقصر نیستم وضعیت به چه صورت است ؟
8.     آخرین سوالم لیست موارد مصدومی بنده می باشد که خواستم اگر زحمتی نیست فهرست وار درصد آن را برایم مشخص کنید ممنون جراحت (موضحه) حدود ۲۲ سانتی زانوی راست
9.     جراحت(دامیه آهیانه سر)
10. پنج جراحت (حارصه) سمت راست صورت ، پیشانی و آهیانه سر
11. چهارجراحت(حارصه) آرنج چپ ، زانوی چپ ، بازوی راست و ساعد چپ
12. سیاه شدگی و تورم شدید بازوی راست
13. تورم متوسط انگشت سوم (میانی) دست راست
14. خردشدگی استخوان کشکک زانوی راست که التیام صحیح یافته ولی درحقیقت التیام صحیح نیافته که درآخرین مورد به محدودیت درحرکات آن اشاره می کند
15. آسیب بافت نرم ران راست به صورت پارگی عمیق عضله چهارسر ران به همراه پارگی رباط این عضله در ناحیه زانو
16. آسیب بافت نرم زانوی راست ناشی از عمل جراحی جهت ترمیم صدمات بافت نرم و مفصل زانو
17. آسیب کپسول مفصل زانوی راست
18. تشدید علائم دیسک بین مهره های کمری
19. ضمنامصدوم درحادثه فوق دچار درجاتی ازمحدودیت در حرکات زانوی راست شده که بهبودی بیشتری را در آینده نمی توان برایش متصور بود ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     دیه را پزشکی قانونی آسیب را تعیین می کند و قاضی درصد آن را می گوید . اما درصد ارش را پزشکی قانونی مشخص می کند .
2.     در سوال بالا گفتم .
3.     خود پزشک درصد را مشخص می کند .
4.     یعنی خوب شده است . دیگر درصد با عیب درمان شدن را نمی گیرد .
5.     باید بر علیه مقصر در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنید .
6.     در مورد دیه اهمیتی ندارد .
7.     دیه جراحات ربطی به ماه حرام ندارد .
8.     2.5 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 750 هزار تومان
9.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
10. 5 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان
11. 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
12. مجموعا 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
13. احتمالا 0.1 درصد دیه کامل معادل 270 هزار تومان
14. 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
15. احتمالا 3 تا 5 درصد دیه کامل
16. احتمالا 1 درصد دیه کامل
17. احتمالا 4 درصد دیه کامل
18. دیه تعلق نمی گیرد .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .