آیا قبل از تقسیم ارث باید هزینه زکات و حج کنار گذاشته شود ؟

کاظمی : در صورت نبودن وصیت نامهخواهر بزرگتر از ما خواسته است که باید هزینه حج و زکات پدر کنار گذاشته بشود و سپس مابقی اموال بین وراث تقسمی گردد ؟
آیا از نظر قانونی ما باید چنین کاری انجام دهید ؟! قانونی می گویم نه شرعی ؟
1.     از نظر قانونی هیچ الزامی به انجام چنین کاری نیست مگر اینکه متوفی وصیت کرده باشد .
2.     وصیت تنها وقتی مورد استاد قرار می گیرد که مطابق قانون تنظیم شده باشد و یا اینکه توسط تمامی وراث به تائید رسیده باشد .


 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .