محاسبه مبلغ انتقال سابقه بیمه به تامین اجتماعی

فرهاد پژهان : جهت انتقال سوابق بیمه نیروهای مسلح به تامین اجتماعی مراجعه و ایشان با توجه به سوابق سه سال  و نیم با آخرین حقوق در یافتی مبلغ بیمه را محاسبه می نمایید . ولی با توجه به متن نوشته شده می بایست با اولین حقوق ورود به تامین اجتماعی سنوات محاسبه گردد خواهشمند است راهنمایی فرمایید بر تشکرپژهان ؟
1.     با آخرین حقوق تامین اجتماعی قبل از محاسبه حق بیمه انتقالی محاسبه می شود . البته اگر حق بیمه را به عمد کمتر داده باشید می فهمند و حق بیمه بشتر را در نظر می گیرند .
2.     با آخرین حقوق حساب می کنند اگر کمتر از اولین حقوق نباشد ؟!

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .