افت قیمت به علت کیلر

کاویان توحیدی : می خواهم بدانم پاشیدن کیلر جزء رنگ حساب می شود ؟ کلر جزء رنگ نست . عملای برای جلا بخشیدن به رنگ است . ان کار باید توسط متخصص به خوبی انجام شود و اگر توسط فرد نا آشنا انجام شود یا بی کیفیت می شود و یا بعد از مدتی از بین می رود .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .